มีตติ้ง TS50 พบ TS51
Posted by kie on June 8, 2008
มีตติ้ง TS๕๐ พบ TS๕๑
วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ณ ห้องประชุมพญาไทชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี
เวลา ๘.๐๐น ถึง ๑๒.๐๐น โดยประมาณ
TS50 Calendars is added
Posted by [In:TkZ] on April 28, 2008

TS50 Calendars has a main purpose to update important events and reminders for TS50 community.

Subscribe to TS50 Calendars

You can be up-to-date by subscribing to TS50 Calendars via calendar applications on your OS (e.g. iCal for Mac OS X, Windows Calendar for Windows Vista, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, iPhone, etc.)

To subscribe to TS50 Calendars, use subscribe function in your application and check if it uses iCal, XML, or HTML format. Then simply click these links (or copy the addresses). (Most of the applications use iCal data format including Outlook and Thunderbird)

TS50 Calendars is supported by Google Calendar. It is a shared calendar that approved gmail users can add and edit events. Everybody should send Nics his/her gmail address to become an editor of TS50 Calendars.

The statistics page is open
Posted by kie on April 24, 2008
The statistics page is now open! You can go to the page by

Thank you Google for the Chart API.
Congratulation to those who qualify for USAMO 2008!
Posted by [In:TkZ] on April 10, 2008

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆ TS50 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน USAMO 2008 ทุกคนครับ!!

 • Wich
 • Nics
 • First
 • Paan
 • Fon
 • Anak

USAMO หรือ United States of America Mathematics Olympiad เป็นการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศอเมริกาไปแข่งขันใน IMO (International Mathematics Olympiad) จัดโดย The Mathematical Association of America (MAA)

ระบบการคัดเลือกตัวแทนประเทศคณิตศาสตร์ในอเมริกา

 1. นักเรียน High School ทุกคนที่ศึกษาอยู่ในประเทศอเมริกา และนักเรียนสัญชาติอเมริกาในต่างแดน มีสิทธิ์สมัครสอบ AMC-10 สำหรับ นักเรียนไม่เกินเกรด 10 และ AMC-12 สำหรับนักเรียนไม่เกิน เกรด 12
 2. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก AMC-12 และ AMC-10 จะได้รับสิทธิ์เข้าสอบ AIME
 3. นักเรียนประมาณ 500 คน จะได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสอบ USAMO
 4. นักเรียน 12 คนแรก ของ USAMO จะได้เข้าพิธีรับรางวัลที่ Washington DC และได้เข้าค่ายเตรียมตัว
 5. นักเรียน 6 คนจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศ

* นักเรียนที่สามารถเข้าค่ายเตรียมพร้อมได้ ต้องถือสัญชาติอเมริกัน

สำหรับ USAMO จะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 29 และ 30 เมษายน 2551 ข้อสอบเป็นประเภทแสดงวิธีทำ/พิสูจน์ มีทั้งหมด 6 ข้อ แบ่งเป็นวันละ 3 ข้อ ให้เวลาในการทำวันละ 4.5 ชั่วโมง

ขออวยพรให้เพื่อนๆ ที่ผ่านการคัดเลือกโชคดีในรอบถัดไปทุกๆ คนนะครับ

The site is updated!
Posted by kie on April 12, 2008
Here are the updates.
 • Some pages are redesigned.
 • The college page is open to public with a few limitations.
 • The news page is open.